1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Φοιτητικό Συνέδριο Πληροφορικής  
 
  (ΕΥΡΗΚΑ 2007)  
 
  Πανεπιστήμιο Πατρών  
 
  18-20 Μαίου 2007, Πάτρα  
 
 
 
Αρχική Σελίδα
Πρόσκληση για Δημοσιεύσεις
Σημαντικές Ημερομηνίες
Υποβολή Εργασιών
Αποδεκτές Εργασίες
Εργασίες στα Πρακτικά
Επιστημονική Επιτροπή
Φόρμα Δηλώσεων Συμμετοχής
Πρόγραμμα
Πρακτικά
Χορηγοί
Πρόσβαση και Κατάλυμα
Η Πάτρα
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία
 
 
 
 
 
 
 
 

Στόχοι του συνεδρίου είναι αφενός η προώθηση της επιστημονικής δραστηριότητας στην Πληροφορική και αφετέρου η παροχή ενός επιστημονικού βήματος στους νέους επιστήμονες του χώρου, ενισχύοντας έτσι τις δυνατότητές τους για μία καλή επιστημονική σταδιοδρομία.

Το συνέδριο οργανώνεται από το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών με τη συνεργασία των Τμημάτων των Ελληνικών ΑΕΙ, που έχουν ως αντικείμενο την Πληροφορική και τις συναφείς επιστήμες και τεχνολογίες. Στην Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων αυτών των Τμημάτων.

Θα βραβευθούν οι τρεις καλύτερες εργασίες και η καλύτερη παρουσίαση.

 
 
    « Προηγούμενη Σελίδα  
 
 
 
    © 2006- Σχεδιασμός & Κατασκευή: Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής (ΤΜΗΥ&Π), Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών